Liebe Topcat-Segler und Gäste!

2020 werden die Topcat-Worlds am Turawasee in Polen ausgetragen. Wir werden zu Gast sein im  Yachtclub Opole.
Bei den Polnischen Meisterschaften 2018 und 2019 in Turawa konnten wir die professionelle Organisation bis ins Detail erleben. Mit einem unglaublichen Engagement für unsere Topcat-Klasse erhält der Club jegliche Unterstützung von Stadt und Gemeinde, um ein großartiges Event auf die Beine zu stellen.
Das Team um unseren polnischen Topcat-Segler Mariusz Lapot freut sich sehr und heißt uns herzlich willkommen. Die Vorbereitungen sind schon in vollem Gange.
An dieser Stelle tragen wir wieder alles für euch zusammen.

Fragen könnt ihr gern ins  Forum stellen oder per Mail an worlds@topcatclass.com

Euer Org.Team der ITCA

Drodzy żeglarze i goście Topcat!

W 2020 r. na Jeziorze Turawskim w Polsce odbędzie się Topcat-Worlds. Będziemy gośćmi Jacht Klubu Opolskiego.

Na Mistrzostwach Polski w latach 2018 i 2019 w Turawie mogliśmy zobaczyć profesjonalną organizację regat. Dzięki niesamowitemu zaangażowaniu, klub otrzymuje wszelkie wsparcie ze strony samorządów, społeczności oraz świata biznesu, aby stworzyć wspaniałe wydarzenie.

Zespół wokół naszego polskiego żeglarza Topcat Mariusza Łapot to wielcy ludzie, bardzo szczęśliwy z tego wyróżnienia, za każdym razem witają nas bardzo serdecznie.

W tym momencie przygotujemy dla Was wszystko.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zamieścić na forum lub wysłać e-mail na adres worlds@topcatclass.com

Twój Zespół Organizacyjny ITCA

 

Dear Topcat sailors and guests!

In 2020 the Topcat-Worlds will take place at Lake Turawasee in Poland. We will be guests at the Yachtclub Opole.
At the Polish Championships 2018 and 2019 in Turawa we could experience the professional organization in detail. With an incredible commitment to our Topcat class, the club receives every support from the city and community to create a great event.
The team around our Polish Topcat sailor Mariusz Lapot is very happy and welcomes us warmly. The preparations are already in full swing.
At this point we will put everything together for you.

If you have any questions you can post them in the forum or send an email to worlds@topcatclass.com

Your Org.Team of the ITCA