ITCA Virtual CUP

Hello dear Topcat family!

We are all eagerly waiting for the opening of the sailing season.

Many competitions have been cancelled. We are all sitting at home.

We would like to hold a virtual Regatta.

The ITCA suggests that we organize an online sailing competition - the "ITCA Virtual Cup"

We would like to know whether you have fun and desire to participate in such an event. On the days when we would otherwise have held a regatta, we could play Virtual Regatta.

If there are enough participants we will make a V-ranking!

Below you will find a description of the whole idea. We will plan about 1 hour per Saturday and Sunday.

The ITCA Virtual Regatta theme was opened in our forum.

We ask for your opinion on this topic.

If you are interested, we will organize it, then there will be an "ITCA virtual CUP" soon!

Many greetings

Your ITCA team

Hallo liebe Topcat-Familie!

Wir warten alle sehnsüchtig auf die Eröffnung der Segelsaison.

Viele Wettbewerbe sind abgesagt worden. Wir alle sitzen zu Hause.

Wir möchten eine virtuelle Regatta durchführen.

Die ITCA schlägt vor, dass wir einem Online-Segelwettbewerb organisieren -  den "ITCA Virtual Cup"

Wir würden gerne wissen, ob Ihr Spaß und Lust habt, an einem solchen Event. An den Tagen, an denen wir sonst eine Regatta veranstaltet hätten, könnten wir virtuell Regatta spielen.

Bei genügend Teilnehmern werden wir eine V-Rangliste erstellen!

Nachstehend findet Ihr eine Beschreibung der gesamten Idee. Wir werden etwa 1 Stunde pro Samstag und Sonntag einplanen.

Das ITCA Virtuelle Regatta Thema wurde in unserem Forum eröffnet. Wir bitten um Eure Meinung zu diesem Thema.

Wenn Ihr interessiert seid, werden wir das organisieren, dann gibts bald einen "ITCA virtual CUP"!

Viele Gruße

Euer ITCA Team

Witaj kochana rodzino Topcat!

Wszyscy czekamy na otwarcie sezonu żeglarskiego.

Wiele konkursów zostało odwołanych. Wszyscy siedzimy w domu.

Może uda nam się zorganizować wirtualne regaty.

ITCA proponuje, abyśmy wszyscy wzięli udział w internetowych zawodach żeglarskich  - Wirtualny Puchar ITCA

Chcielibyśmy wiedzieć, czy ta inicjatywa wzbudzi Wasze zainteresowanie. W dniach, w których powinny się odbyć nasze regaty, możemy zagrać w Wirtualne Regaty.

Na podstawie wyników sporządzony zostanie ranking.

Poniżej znajduje się opis całego pomysłu. Będziemy potrzebować około 1 godziny w sobotę i niedzielę.

Na forum ITCA zostanie otworzony temat ITCA Virtual Cup. Prosimy o Twoją opinię na ten temat.

Jeśli nasz pomysł wzbudzi Wasze zainteresowanie, prześlemy dalsze szczegóły dotyczące naszej oferty.

Pozdrowaienia

Zespół ITCA

manual

 1. download the game Virtual Regatta Inshore. https://esailing-wc.com
 2. create an account and login
 3. go over the tutorial
 4. Select tile "user-defined competition" (picture 1)
 5. Click on the green tile on the screen (picture 2) and enter the password you received
 6. If you want to play outside the ITCA, you can press on many races organized by others

Handbuch

 1. das Spiel Virtual Regatta Inshore herunterladen. https://esailing-wc.com
 2. ein Konto erstellen und sich anmelden
 3. das Tutorium durchgehen
 4. Kachel "benutzerdefinierte Wettbewerb" auswählen (Bild 1)
 5. Klicken Sie auf die grüne Kachel am Bildschirm (Bild 2) und geben Sie das erhaltene Passwort ein
 6. Wenn ihr außerhalb der ITCA spielen möchten, könnt ihr auf viele, von anderen organisierten Rennen drücken

Wskazówki

 1. Pobierz grę Virtual Regatta Inshore. https://esailing-wc.com
 2. utworzyć konto i zalogować się
 3. przejdź przez samouczek
 4. Wybierz kafelek  „wyścig niestandardowy" Zdjęcie 1
 5. kliknij na zielony kafelek z kłódką na ekranie /zdjęcie 2/ i wprowadź otrzymane hasło
 6. Jeśli chcecie zagrać poza ITCA naciśnij jeden z wielu wyścigów organizowanych przez innych