ITCA AG 24. & 25.10.2020

Hallo Topcat-Segler,

Auch wenn Vieles in dieser Saison anders war, als gedacht, gewünscht oder gewohnt - ganz untätig waren wir alle nicht. Trotz Corona gab es einige sehr schöne Veranstaltungen im Regatta- und Tourenbereich.
Am 24. und 25. Oktober treffen sich der ITCA-Vorstand und die Vertreter unserer nationalen Klassenvereinigungen zu ihrem jährlichen Arbeitsgepräch.

Im Gepäck sollten Sie eure Anliegen, Fragen, Sorgen und Wünsche zur Topcat-Szene haben, damit wir diese besprechen und Entscheidungen treffen können. Gebt diese bitte an eure KV-Präsidenten oder Vertreter Jörg, Gerald, Sepp, Mariusz, Andra und Sandor oder an mich weiter.

Die Kontakte findet ihr hier auf der Homepage bei den nat. KV's in den Vorständen.

Zögert nicht, konstruktive Ideen und Kritik sind immer willkommen!

eure ITCA-Präsidentin Uta Eyck

 

Hello Topcat sailors,

Even if many things this season were different from what we had thought, wanted or were used to - none of us were completely inactive. Despite Corona there were held some very nice events within the regatta and touring area.
On October 24th and 25th the ITCA board and the representatives of our national class associations will meet for their annual work meeting.

In your luggage you should have your concerns, questions, worries and wishes concerning the Topcat scene, so we can discuss them and make decisions. Please pass them to your KV-presidents or representatives Jörg, Gerald, Sepp, Mariusz, Andra and Sandor or to me.

You can find the contacts details on the homepage at the national KV's in the executive boards page.

Do not hesitate, constructive ideas and criticism are always welcome!

your ITCA president Uta Eyck

 

Drodzy żeglarze Topcat,

Nawet jeśli wiele rzeczy w tym sezonie różniło się od tego, co myśleliśmy, czego chcieliśmy lub do czego przywykliśmy - nikt z nas nie był całkowicie bezczynny. Pomimo Covid 19 odbyło się kilka bardzo miłych imprez regatowych.

W dniach 24 i 25 października zarząd ITCA i przedstawiciele naszych krajowych stowarzyszeń spotkają się na dorocznym spotkaniu roboczym.

Bylibyśmy wdzięczni za wszelkie uwagi, pytania, obawy i życzenia dotyczące działalności Topcat, abyśmy mogli je omówić i podjąć decyzję. Prosimy o przekazanie ich swoim przedstawicielom lub prezesom Jörgowi, Geraldowi, Seppowi, Mariuszowi, Andrze i Sandorowi lub mnie.

Dane Kontaktowe można znaleźć na stronie głównej krajowych związków, w zakładce „Zarząd”

Nie wahajcie się, konstruktywne pomysły i krytyka są zawsze mile widziane!

Uta Eyck, Wasz Prezydent ITCA